Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
   
  
     
 

maksud logo

roda - kemajuan sains dan teknologi untuk kesajteraan

obor - kekuatan semangat kesukanan

buku - ilmu punca kejayaan

 

 
     
 

lagu rasmi sekolah

Sekolah Taming Jaya
Indah gagah perkasa
Menaruh cita besar
Menuju wawasan negaraBersama kita usaha
Kecemerlangan diidamkan
Tabah mesti diamalkan
Untuk mencapai kejayaanTekun gigih sentiasa
Jangan berputus asa
Bentuk peribadi mulia
Hingga ke puncak jayaMarilah kita pohonkan 
Semoga kita berjaya
Menjadi insan berguna
Untuk agama bangsa & negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
 

 

 
     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VISI

Text Box: Melahirkan insan yang cemerlang, berilmu, berdisiplin, berakhlak mulia berteraskan wawasan pendidikan yang mampu menyumbang ke arah kesejahteraan diri, masyarakat dan keharmonian negara.

 

 

 

MISI

Text Box: Mewujudkan sistem pengurusan dan pendidikan yang berkesan untuk membentuk pelajar yang berilmu pengetahuan, celik ICT, bersahsiah tinggi, berdaya maju serta berupaya menghadapi globalisasi.

 

 

 

OBJEKTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Mendidik pelajar dan memimpin organisasi sekolah untuk melahirkan insan/ individu yang:
Berilmu pengetahuan yang tinggi
Berakhlak mulia, berdisiplin dan mengamalkan nilai-nilai murni.
Soleh dan takwa
Memiliki jiwa yang kukuh,ikhlas dan mempunyai semangat dan wawasan yang tinggi serta berupaya mencapainya.
Aktif dan berterampilan
Berkemahiran dalam pelbagai bidang
Mengamalkan kehidupan masyarakat penyayang yang mempunyai semangat yang tinggi untuk berbakti kepada keluarga, bangsa dan negara.

 
 

Text Box: CARTA ORGANISASI SK TAMING JAYA 2007
 

 

 

 

 

Text Box: GURU BESAR

Text Box: GURU PENOLONG KANAN

 

 

 

 

 

                                              

                                               

 

 

 

PN. Naemah Binti Nordin           Pn. Nor Zaimas Binti Osman          En. Salleh Bin Osman

 

 

 

 

 
 

laman utama  / kurikulum / HEM / kokurikulum         ©2003 Your Company Name              Privacy Policy